Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα

Στην παρούσα ενότητα θα δημοσιεύονται Συχνές Ερωτήσεις από ενδιαφερόμενους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα και θα παρέχονται οι αντίστοιχες διευκρινίσεις. Παρακαλούμε να την επισκέπτεστε συχνά, καθώς θα προστίθενται σε αυτήν και νέα ερωτήματα και οι σχετικές απαντήσεις.

————

Ερώτηση 1: Ως προς το δικαίωμα συμμετοχής και τα Κριτήρια Αποκλεισμού (on / off), τι ισχύει για τους αποφοίτους του Δημοτικού πριν από το 1980 ;

Απάντηση 1: Είναι επιλέξιμοι στο Πρόγραμμα απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ήτοι:

  • Απόφοιτος Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, ή
  • Απόφοιτος Γυμνασίου για τους υπόλοιπους (Ν. 309/1976 , Π.Δ. 739/1980)

Ερώτηση 2: Είναι επιλέξιμος/η σπουδαστής/τρια εσπερινού ΕΠΑΛ που είναι ταυτόχρονα και κάτοχος κάρτας ανεργίας εν ισχύ ;

Απάντηση 2: Το βασικό κριτήριο για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι η ύπαρξη κάρτας ανεργίας σε ισχύ. Κατά συνέπεια, σπουδαστής/τρια εσπερινού ΕΠΑΛ είναι επιλέξιμος/η στο πρόγραμμα.

————

Share this post