Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 31/01/2020

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 31/01/2020

Ανακοινώνεται η παράταση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029866 έως τις 31 Ιανουαρίου 2020.

Share this post