Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»

Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»

Ανακοίνωση περί Συγκρότησης Οριστικού Πίνακα Επιτυχόντων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη  «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»

 Το Επιμελητήριο Κυκλάδων και η Εταιρία Ανάπτυξης και Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) Κυκλάδων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» και έπειτα από την συλλογή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την αναπροσαρμογή της συνολικής βαθμολογίας όπου διαπιστώθηκε ανακρίβεια σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία των υποψηφίων, προβαίνει στη Συγκρότηση Οριστικού Πίνακα των Επιτυχόντων βάσει της μοριοδότησής τους ανά Περιφερειακή Ενότητα.

Επισημαίνεται πως οι ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, σύμφωνα με τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπεται στην Πρόσκληση.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΔΡΟΥ

ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5e329ee30a579 51 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 0 30 10 14,00
5e2c4ea7cc2f8 69 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 0 10 20 10 12,00

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΑΣ – ΚΥΘΝΟΥ

ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5e2f600a237ea 16 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 20 8 28,40
5e3022f863f84 63 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 4 20 10 12,30
5e2f020bb8b75 67 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 8 20 8 12,20

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΗΛΟΥ

ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5e295c3699da7 42 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 4 30 10 15,20

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΚΟΝΟΥ

ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5e295035c3f46 49 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 12 20 8 14,60

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ

ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5e328f9da3b73 1 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 30 10 32,00
5e1df93d02daf 6 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 30 10 32,00
5e2e9a416ef0f 7 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 30 8 31,90
5e2ff8afee934 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 40 30 8 30,10
5e2805cbd167c 18 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 40 20 8 27,80
5e295b399ddb6 20 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 40 20 8 27,20
5e2ff61927fa3 26 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 10 8 24,90
5e2ea87bd2076 27 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 40 10 10 24,40
5e1e23d124be4 31 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 16 30 10 20,00
5e33d6204d6ee 34 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 16 20 10 17,70
5e33f3b113919 39 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 6 30 8 16,60
5e1cbe439fb22 40 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 6 30 8 16,60
5e186b175ab3c 48 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 30 8 14,80
5e32ba89a3efe 61 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 6 20 10 12,60
5e33e68c77950 64 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 4 20 10 12,30
5e33e5b889c5d 72 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 10 10 8 10,80
5e33f3d10f53e 79 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 6 10 10 7,90
5e2338583a8ca 80 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 0 10 8 6,90

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ

ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5e302141ddd6b 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 0 40 30 10 29,00
5e3215a85d52f 28 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 40 10 8 23,10
5e2b12d29eb9f 33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 0 24 20 10 18,30
5e25ef9d0525c 50 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 8 20 10 14,10
5e202d648fd80 68 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 8 20 8 12,20
5e2f468bd1e22 77 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 2 20 10 9,60
5e3321bb8222c 78 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 0 20 10 9,30

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ

ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5e2ea1653acb9 2 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 30 10 32,00
5e3141a987824 3 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 30 10 32,00
5e3014594d9a0 4 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 30 10 32,00
5e1dcaf338651 5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 30 10 32,00
5e32be4443891 8 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 40 30 10 30,80
5e21928e8d14f 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 20 10 28,50
5e32bbed79141 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 20 10 28,50
5e18a5a4dadb5 13 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 20 10 28,50
5e0f11c18ac3a 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 20 10 28,50
5e1c2b4974432 16 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 40 20 10 27,90
5e31e254dcae1 18 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 40 20 8 27,80
5def9e119b0cd 20 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 40 20 8 27,20
5e341a8105da0 21 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 26 30 10 25,70
5df0e7e1df157 22 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 10 10 25,00
5e0f5e86a59b0 23 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 40 10 10 25,00
5dfe24206a1a1 27 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 0 40 10 10 22,00
5df5f3cb846a0 28 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 22 20 10 20,40
5dfca80ca8016 33 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 6 30 10 16,70
5e18332723b56 34 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 10 30 10 16,70
5e3161a9d4bf3 35 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 14 20 8 16,70
5e0f99b8a5cf9 36 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 6 30 8 16,60
5e300ec294442 41 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 4 30 8 15,10
11/2019/000058868746 42 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 18 10 8 15,00
5dfb24151f876 43 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 30 10 14,90
5e1c56d08cd49 44 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 30 10 14,90
5e2d5b719efa0 45 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 30 10 14,90
5e299062ba2ba 51 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 30 10 13,70
5df1e58dcfa5b 52 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 8 20 10 13,50
5e1eb56d92e18 53 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 0 30 10 13,40
5e257d2e9028d 54 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 8 20 8 13,40
5df0b1c95202a 55 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 6 20 10 13,20
5df106efbf8ce 56 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 6 20 10 13,20
5e04f0b1e3df2 57 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 2 30 10 13,10
5df4fa6b41176 58 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 2 30 8 13,00
5e2f105c30d76 60 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 6 20,00 10 12,60
5df0ef7deb48d 63 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 4 20 10 12,30
5e2d6505145e0 65 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 4 20 8 12,20
5e30131e2978b 67 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 0 30 10 12,20
5e1837bd3cab7 69 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 4 20 10 11,70
5e31f42a9c9b4 70 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 20 8 11,30
5e145a594bd7a 72 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 20 10 10,20
5e2170eead988 73 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 20 10 10,20
5e29030089b13 74 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 20 10 10,20
5e204b42566f8 75 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 0 20 10 9,90
5e257906c1abe 79 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 0 10 10 7,00

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ

ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑ-ΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5e328bd71a66a 32 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 24 20 8 19,40
5e33ee737d971 41 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 4 30 10 15,80
5e2d746a54bd1 52 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 10 20 10 13,80

 

 

Share this post