Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Β’ Κύκλος) για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» (κωδ. ΟΠΣ 5029866)

Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (Β’ Κύκλος) για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» (κωδ. ΟΠΣ 5029866)

Η Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤ.Α.Π.) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων ανακοινώνει τον πίνακα των οριστικών αποτελεσμάτων της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης» (Κωδικός ΟΠΣ 5029866)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΡΟΥ: ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΚΑΥΑΣ: ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Κ1 Κ2 Κ3 Κ4 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
5f87d6e9c0075 1 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 40 20 8 27,80
5f8808f2e2736 2 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 40 20 10 27,30
5f85588b91971 3 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 40 20 10 26,70
5f86c1885ba07 4 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 0 40 10 10 22,00
5f8547522c601 5 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 24 20 10 20,10
5fa3d70197be4 6 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 22 20 10 19,80
5f927bab3b479 7 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 20 20 10 18,30
5f8818dcc4853 8 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 16 20 10 17,10
5f8697272d1ee 9 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 10 20 10 15,00
5f984e33d253b 10 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 14 20 8 14,90
5f914fc47f139 11 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 30 8 14,80
5f96a63476e5c 12 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 2 30 10 14,30
5fa5389201ee3 13 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 4 20 10 12,30
5f854a0a30d8d 14 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 14 10 8 12,60
5f8401fd0b039 15 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 6 20 10 11,40
5f96ad757cd9b 16 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 2 20 10 11,40
5fa59583460ff 17 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 20 0 20 8 10,40
5fa3aa381e7d2 18 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 20 10 10,20
5f841aa0027fa 19 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 20 8 10,10
5f8957fb6cb1d 20 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 16 0 20 10 9,90
5f912f28d032f 21 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 8 2 20 10 9,60
5f968a8593673 22 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 0 20 8 9,20
5f8dae91580d8 23 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 4 10 8 7,50
5f96a3f2f061d 24 ΕΠΙΤΥΧΩΝ/ΟΥΣΑ 12 2 10 10 6,70

5029866 Επιμελητήριο Κυκλάδων – Πρόγραμμα Κατάρτισης – Οριστικά αποτελέσματα

Share this post