ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Καταχώρηση Αίτησης

Αίτηση συμμετοχής Επιχειρήσεων

ΣΕΛΙΔΑ 1 of 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας

Στοιχεία Υποκαταστημάτων Πρακτικής Άσκησης

Σημ:H Αίτηση αφορά το συγκεκριμένο Υποκατάστημα της Επιχείρησής σας.Εαν επιθυμείτε και αίτηση για τυχόν άλλο υποκατάστημα δημιουργήστε νέα Αίτηση συμπληρώνοντας αντίστοιχα τα νέα στοιχεία.

Δηλώνω υπεύθυνα ότι παρέχω, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ. /Ε.Ε. 679/2016 καθώς και με τις αντίστοιχες ισχύουσες διατάξεις που αφορούν σε αυτό, κατόπιν της ένταξής του στην εθνική νομοθεσία), τη ρητή συγκατάθεσή μου στην Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤΑΠ) και το Επιμελητήριο Κυκλάδων και αποδέχομαι τη συλλογή , επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων, για την εξυπηρέτηση των σκοπών του προγράμματος κατάρτισης, στο οποία αιτήθηκα τη συμμετοχή μου.

Αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη: «Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας ανέργων με χαμηλά εκπαιδευτικά προσόντα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης – Πιστοποίησης»», που δημοσίευσε η Εταιρεία Ανάπτυξης & Προόδου (ΕΤΑΠ) του Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Δηλώνω ότι τα στοιχεία που έχω συμπληρώσει στην αίτησή είναι αληθή (η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης)

CAPTCHA image

Μας είναι απαραίτητο για την αποφυγή spam

footer